Regulamin sklepu internetowego www.cristalstone.pl,

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Skutki odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Zastrzeżenia
§ 14 Postanowienia dotyczące Kupujących, niebędących Konsumentami
§ 15 Gwarancje
§ 16 Dostawy

§ 17 Promocje

Instrukcja eksploatacji, czyszczenia i konserwacji
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
Sprzedawca – Homsa sp. z o.o. NIP: 6793160462 KRS: 0000700393 REGON: 368619020

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków (Galeria Luxum)
 2. Adres e-mail: biuro@cristalstone.pl
 3. Telefon: 12 653 00 90

Numer rachunku bankowego: 08 1140 2004 0000 3702 8225 5908 mBank

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie płatność za pobraniem może być niedostępna dla wybranego asortymentu lub czasowo wyłączona. Za pobraniem wysyłane są wyłącznie towary, których łączna wartość nie przekracza 5.000 PLN.
 2. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 0 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestroblue-media

 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w dni robocze w siedzibie firmy przy ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum w godzinach jej otwarcia.
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 8. W przypadku wystąpienia siły wyższej niezależnej od Sprzedawcy, termin dostawy może ulec zmianie w stosunku do terminu deklarowanego na stronie sklepu. W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin, o którym Kupujący będzie poinformowany.
 9. Jeżeli pisemnie nie umówiono się inaczej, to dostawy realizowane są samochodem ciężarowym pow. 3,5 t, bez wniesienia, w miejsce możliwe do dostawy z punktu regulacji prawnych i możliwości technicznych transportu zwykłym, ręcznym wózkiem paletowym operowanym przez jednego człowieka. Dostawca nie ma obowiązku oczekiwania na Odbiorcę w celu dokonania rozładunku pow. 5 minut.
 10. W przypadku zwrotu towaru z zagranicy, klientowi przysługuje zwrot kosztów spedycji w kwocie nie przekraczającej dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Należy przestrzegać procedur odbioru i otrzymany towar sprawdzić w całości przy dostawcy. W razie stwierdzenia widocznych wad, spisać z dostawcą protokół szkody.
 12. Odbiorca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia miejsca rozładunku.
 13. Odmowa odbioru towaru z powodu braku możliwości do rozładunku lub przejęcia w zarząd przez Odbiorcę jest traktowane jako dostawa zrealizowana. Kolejna dostawa może wiązać się z opłatą za transport i magazynowanie.
 14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i jakichkolwiek kosztów za organizację rozładunku i wniesienia zamówionego towaru. Planowany termin i dokładny czas dostawy jest wyłącznie orientacyjny i nie może być podstawą do jakichkolwiek żądań lub zwrotów, albo przyczyną odstąpienia od umowy, albo przyczyną odmowy przyjęcia towaru w części lub całość.
 15. W przypadku zaistnienia siły wyższej w postaci zamieszek, rozruchów, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, ogłoszenia epidemii lub pandemii chorób zakaźnych, klęsk żywiołowych na terytorium Polski lub lokalnie, gdzie występuje siedziba lub zakłady produkcyjne Sprzedawcy, albo jego podwykonawców – wytwarzanie, dostawa towarów i usług mogą być wstrzymane do chwili ustąpienia w/w przyczyn oraz ich skutków. W przypadku wystąpienia siły wyższej, dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za brak, opóźnienie, niepełne wykonanie dostawy towaru lub usługi.
 16. Klient/Zamawiający akceptuje, iż ze względu na właściwości surowców oraz ręczną produkcję materiałów i elementów wyposażenia, wybarwienia, odcień, struktura oraz charakterystyka poszczególnych gotowych elementów wyposażenia może różnić się od siebie w niewielkim stopniu, co nie stanowi wady Wyposażenia. Niewielkie różnice w wybarwieniu elementów, cienie, różnice w strukturze, grubości materiału, jak i ew. inkluzje, drobne ryski czy ubytki nie zmniejszają wartość ani użyteczności Wyposażenia. Gotowe egzemplarze mogą mieć niewielkie odchylenia wymiarów do 0,30%.

 

 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków (Galeria Luxum) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszt zwrotu towaru może być wyższy jak za przesyłkę kurierską.
 14. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: Galeria Luxum ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@cristalstone.pl

 1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 10 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

– pisemnie na adres: ul Jana Dekerta 44, 30-703 Kraków

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@cristalstone.pl

 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków (Galeria Luxum).
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacji nie podlegają naturalne zużycie, uszkodzenia mechaniczne, części eksploatacyjne, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: biuro@cristalstone.pl.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Samodzielne przeróbki i zmiany w produkcie powodują utratę gwarancji.
 9. Jeżeli Sprzedawca otrzyma zwrócony towar w stanie pogorszonym, potrąci kwotę podlegającą zwrotowi proporcjonalnie do utraty wartości towaru.
 10. Nieprzestrzeganie zaleceń montażowych,  informacji instruktażowych, instrukcji konserwacji i czyszczenia może spowodować utratę gwarancji.
 11. Przy składaniu reklamacji należy podać datę zakupu lub przesłać kopię faktury lub paragon
 12. Zaleca się przesłanie zdjęć dokumentujących zaistniałych problemów.
 13. W przypadku wystąpienia skutków siły wyższej, do czasu usunięcia jej skutków, Sprzedawca może wstrzymać działalność operacyjną, bez poinformowania klienta.

  11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 12 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Polityka Prywatności zgodna z systemem RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 4. Korzystając z formularza kontaktowego na stronie Internetowej, podając dane niezbędne do zawarcia umowy, rozpoczęcia procesu projektowego oraz wysyłki zamówienia - użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma Homsa sp. z o.o.
 6. Właściciel danych osobowych zarejestrowanych przez firmę Homsa sp. z o.o. ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych:
  a) Pisemnie na adres siedziby firmy Homsa sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 44, 30- 703 Kraków
 7. b) Poprzez wiadomość e-mailową na adres: biuro@cristalstone.pl
 8. Dane użytkownika to rzeczowe informacje pozwalające określić osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, adres, adres e- mail.
 9. Dane użytkowników (IP komputera, imię, nazwisko, adres e-mail, adres) mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (np. system newsletter).
 10. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i ma prawo do "zapomnienia" o ile wyrazi taką wolę.
 11. Wszelkie udzielone przez użytkowników dane chronione są poprzez Administratora danych osobowych – Homsa sp. z o.o.
 • 13 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 • 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 1. GWARANCJE

 

 1. Standardowa gwarancja dla klienta będącego konsumentem na wszystkie usługi i towary wynosi 24 miesiące od daty nabycia. Postanowienia dotyczące nabywców, którzy nie są konsumentami (firmy, instytucje) w zakresie ochrony gwarancyjnej opisane są w rozdziale nr 9 regulaminu.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i spowodowanych promieniowaniem oraz śladów użytkowania.
 3. Samodzielne przeróbki i zmiany w produkcie powodują utratę gwarancji.
 4. Montaż wyrobów w sposób uniemożliwiający swobodny  dostęp  serwisowy  w  tym  demontaż,  albo  w  sposób  który  może spowodować uszkodzenie innych przedmiotów - powoduje utratę gwarancji. Montaż trwały tego typu wyrobów jest wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego.
 5. Nieprzestrzeganie zaleceń montażowych,  informacji  instruktażowych, instrukcji  konserwacji i czyszczenia może spowodować utratę gwarancji.
 6. Przy składaniu reklamacji należy podać datę zakupu lub przesłać kopię faktury lub paragonu.
 7. Zaleca się przesłanie zdjęć dokumentujących zaistniały problem.
 8. Szczegółowe warunki gwarancyjne dla poszczególnych rodzajów produktów mogą być opisane przy specyfikacjach do tych produktów i indywidualnych postanowieniach regulaminowych w dalszej części niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia skutków siły wyższej, do czasu usunięcia jej skutków, Sprzedawca może wstrzymać działalność operacyjną, bez poinformowania klienta.
 10. Warunkiem uznania jakichkolwiek gwarancji i rękojmi jest przestrzeganie przez Klienta instrukcji konserwacji i czyszczenia oraz zaleceń montażowych.
 11. Montaż wyposażenia sanitarnego produkcji Cristalstone, należy zlecać renomowanej firmie hydraulicznej lub budowlanej, biegłej w sztuce montażu wyposażenia sanitarnego.

 

 

 1. DOSTAWY

Przewoźnik (firma kurierska) dostarcza towar zgodnie z regulaminem przewoźnika, który jest zgodny z prawem przewozowym. Firma może bez powiadomienia odwołać dostawę lub odbiór towaru i zrealizować dostawę lub odbiór w innym terminie. W takim przypadku Cristalstone nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, okazji czy dokonanych opłat lub zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczonego wyposażenia przechodzi na zamawiającego z chwilą wydania mu poszczególnych elementów wyposażenia.

W razie dostawy przesyłka kurierską lub przez przewoźnika zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich uwag co do ewentualnych uszkodzeń przesyłki lub wyposażenia przewoźnikowi oraz zapewnienia ich pisemnego potwierdzenia przez przewoźnika. W razie braku zgłoszenia wad przy odbiorze wyposażeni a uznaje się iż w dacie odbioru było ono kompletne i wolne od wad mechanicznych.

Zgłoszenie wad innych niż mechaniczne może nastąpić do 14 dni od daty dostawy wyposażenia.

Na opakowaniach transportowych umieszczona jest Instrukcja Odbioru. Należy się stosować do zaleceń instrukcji.

Towar zawsze należy sprawdzić przy odbiorze, dostawcy lub kurierze. W przypadku zastrzeżeń należy spisać protokół szkody z dostawcą lub kurierem w dniu dostawy zgodnie z instrukcją. Dostawa realizowana jest bez wniesienia i montażu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI, CZYSZCZENIA   I KONSERWACJI

Wyposażenie łazienek marki Cristalstone jest przygotowane tak, aby służyło długi czas, zachowując doskonałe walory użytkowe i estetyczne. Warunkiem zachowania wyposażenia przygotowanego na indywidualne zamówienie w dobrym stanie jest stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji.

 

 1. Wyposażenie nie jest odporne na agresywne chemikalia. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, farbami do włosów, lakierami, środkami do udrażniania rur, środkiem R2 itp.
 1. Wyroby czyścić powszechnie dostępnymi środkami do czyszczenia konglomeratów i kompozytów w płynie lub mydłem bezbarwnym w płynie. Np. mleczkiem marki Cristalstone dostępnym w sklepie internetowym.
 1. Zabrania się czyszczenia wyposażenia łazienek z kompozytów, mleczkami, proszkami, ostrymi ścierkami, szczotkami, gąbkami, czyścikami.
 1. Wyposażenie łazienki z kompozytów i konglomeratów czyścić przy użyciu miękkich ściereczek z micro fibry. Nie dopuszczać do zaschnięcia brudu, kurzu, pozostałości substancji chemicznych i kosmetyków, pozostałości środków czystości i wody na powierzchni.
 1. Wodę i wszelkie osady z mydła itp. należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do ich zaschnięcia na powierzchni.
 1. Wyposażenia o wybarwieniu matowym nie należy polerować. Chyba, że specjalną ściereczką matującą z użyciem pasty polerskiej matującej, jednak nie częściej jak co 6 miesięcy.
 1. Blaty wykończone w połysku, należy polerować miękką ściereczką z użyciem mleczka polerskiego raz na 3-6 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
 1. Jeżeli nie ma pewności co do agresywności środków chemicznych stosowanych do czyszczenia i konserwacji, należy zachować ostrożność, wcześniej wykonać próbę czyszczenia w miejscu niewidocznym.
 1. Kubki, mydelniczki itp. wyposażenie łazienkowe należy podkleić filcem lub podkładkami silikonowymi, albo gumowymi, aby nie rysowały powierzchni.
 1. Wyposażenie jest odporne na kontakt z wodą, ale nie należy ciągle eksploatować wyrobów w kontakcie z wodą twardą lub średnio twardą. Dlatego wyroby należy wycierać do sucha na bieżąco, lub zaopatrzyć instalację wodną w zmiękczacz wody. Informację o twardości wody można otrzymać od lokalnego dostawcy wody.
 1. Wyroby eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do higieny osobistej w warunkach domowych, chyba, że przed złożeniem zamówienia Klient poinformował Producenta o przeznaczeniu innym jak higiena osobista w warunkach łazienek domowych.
 1. Baterie przykręcać z wyczuciem, zawsze używać podkładki gumowej lub silikonowej
 2. W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.

 

17. PROMOCJE

Organizatorem promocji jest Homsa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Promocje nie łączą się. Z promocji można skorzystać wpisując odpowiedni kod rabatowy w zakładce koszyk. Ustalane promocje są czasowe lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnych. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres pocztowy sklepu lub adres e-mail )

- HOMSA SP. Z O. O.

30-703 Kraków, ul Dekerta 44 (Galeria Luxum)

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.